Margines bezpieczeństwa


Margines bezpieczeństwa informuje nas o ile może spaść poziom sprzedaży, żebyśmy osiągnęli próg rentowności (punkt, w którym zysk firmy jest równy 0, czyli firma nie generuje ani zysków ani strat). Oceniamy w ten sposób ryzyko prowadzenia działalności (na bardzo podstawowym poziomie). Im mniejsza wartość marginesu bezpieczeństwa, tym ryzyko jest większe.

Jest to bardzo proste pojęcie, jego zrozumienie nie wymaga specjalistycznej wiedzy z dziedziny finansów.

Od bieżącej sprzedaży (przychodów ze sprzedaży) odejmujemy wyliczony wcześniej poziom progu rentowności i otrzymujemy wartość bezwzględną marginesu bezpieczeństwa. Jeśli wartość tą podzielimy przez wartość sprzedaży (a później pomnożymy przez 100%) to będziemy wiedzieli o ile procent może spaść sprzedaż, by nie zacząć generować strat. Obliczymy wtedy względny margines bezpieczeństwa.

Wyliczenia można również przeprowadzać analizując sprzedaż ilościowo (nie wartościowo). Jednak przy sprzedaży wieloasortymentowej – obliczenia będą dość skomplikowane. Łatwiej więc posługiwać się kategoriami pieniężnymi.

Analizę marginesu bezpieczeństwa można stosować także przy okazji budżetowania. Sporządzając plany sprzedażowe warto obliczyć margines bezpieczeństwa i sprawdzić, czy zakładane wielkości sprzedaży nie są zbyt małe. Może się bowiem wtedy okazać, że nawet niewielki spadek sprzedaży spowoduje wygenerowanie strat.

Jestem zwolennikiem wykonywania analizy wrażliwości budżetów (której elementem jest wyliczanie względnego marginesu bezpieczeństwa). Na czym to polega? Otóż mając gotową wersję budżetu analizujemy jak będzie się on zmieniał pod wpływem zmian wartości kluczowych jego elementów. Możemy takie analizy przeprowadzać dość łatwo, jeśli pod uwagę bierzemy korektę tylko jednej pozycji budżetowej (bardziej skomplikowane są wyliczenia, kiedy zakładamy jednoczesną zmianę kilku wybranych pozycji z planu). Sprawdzamy wtedy, czy budżet jest „odporny” na zmiany. Wybór pozycji budżetowych do analizy wrażliwości nie jest prosty. Nie należy zbytnio komplikować wyliczeń, koncentrować powinno się na tych elementach, które są faktycznie niepewne. W warunkach wysokiej inflacji, budżet można przeliczyć dla kilku jej poziomów i sprawdzić, czy uzyskamy zadowalające wyniki. Jeśli nie, już na tym etapie planowania można skonstruować scenariusze ratunkowe. W ten sposób mogą powstać również budżety wielowariantowe.

Print Friendly, PDF & Email