Podstawowe wskaźniki analizy finansowej cz. 6 – wskaźniki zadłużenia


Wskaźnik ogólnego zadłużenia (stopa zadłużenia)

Wzór:

Czasem nazywany wskaźnikiem obciążenia majątku zobowiązaniami. Znając wartość tego wskaźnika, odpowiadamy na pytanie o udział zobowiązań ogółem w sumie aktywów przedsiębiorstwa, czyli czy stanowią one zabezpieczenie dla zobowiązań.

Warto podkreślić, że analizujemy tutaj całość zobowiązań, a więc bierzemy pod uwagę zobowiązania krótkoterminowe oraz długoterminowe. Im wyższa wartość tego wskaźnika, tym w większym stopniu majątek firmy finansowany jest ze źródeł obcych. Analizę wartości wskaźnika ogólnego zadłużenia powinno się przeprowadzać razem z analizą wartości dźwigni finansowej (zwiększenie zadłużenia może poprawiać rentowność kapitałów własnych – występuje wtedy dodatni efekt dźwigni finansowej). Należy jednak pamiętać, że zbyt duże zadłużenie zwiększa ryzyko prowadzenia działalności. Wskaźnik ten jest często wykorzystywany przy ocenie zdolności kredytowej firm. Analizę można pogłębiać rozbijając zobowiązania na poszczególne jego składniki.

Wskaźnik przekładni kapitałowej (wskaźnik zadłużenia kapitału własnego)

Wzór:

Wartość wskaźnika przekładni kapitałowej informuje nas o tym, jaką wielokrotność kapitału własnego stanowią wszystkie zobowiązania (czasem jest oczywiście odwrotnie). Uważa się, że jeśli wartość tego wskaźnika przekracza 3, wówczas należy uznać, że wielokrotność ta jest zbyt duża. Im wyższa wartość wskaźnika przekładni kapitałowej, tym ryzyko prowadzenia działalności jest większe. Jest to analiza zabezpieczenia zobowiązań kapitałem własnym przedsiębiorstwa. Jeśli wartość tego wskaźnika spada z okresu na okres, świadczy to o zmniejszeniu uzależnienia się firmy od finansowania zewnętrznego. Czasem w mianowniku umieszcza się również rezerwy na zobowiązania (kapitał własny + rezerwy na zobowiązania). W liczniku można umieścić wyłącznie zobowiązania długoterminowe. Porównując jednak zmiany wartości tego wskaźnika w czasie (lub stosując benchmarking zewnętrzny, czyli porównania z innymi podmiotami) należy korzystać zawsze z tego samego wzoru.

Print Friendly, PDF & Email