Budżetowanie

Wszyscy znają i stosują budżetowanie. Jak się jednak okazuje – nie jest ono pozbawione wad. Jak się ich ustrzec? W jaki sposób dobrać właściwe metody budżetowania?


Metoda statyczna sporządzania budżetów zakłada, że np. poziom produkcji (w przedsiębiorstwach produkcyjnych), od którego zależą wielkości zapisów budżetowych będzie stały, z góry znany. W firmach typowo sprzedażowych – będzie to odpowiednio poziom sprzedaży. I do tego poziomu dostosowywane są poszczególne budżety.

Czytaj więcej

Budżetowanie przyrostowe jest bez wątpienia najbardziej popularną metodą budżetowania na świecie. Dlaczego? Jest to bowiem sposób najłatwiejszy. Ale czy zawsze najlepszy?

Czytaj więcej

Jest to metoda odwrotna do odgórnego sposobu sporządzania budżetów. Na czym polega metoda partycypacyjna? Otóż budżety tworzone są przez kierowników niższego stopnia w konsultacji (albo przy czynnym udziale) pracowników danego ośrodka. W ten sposób powstaje pierwsza wersja budżetu. W praktyce jest ona oczywiście jeszcze później negocjowana z przełożonymi wyższego szczebla (to oni ostatecznie go później zatwierdzają), tak by zapewnić, że budżet ten pozostanie w zgodzie z innymi planami przedsiębiorstwa. Kierownicy odpowiedzialni za dany budżet otrzymują też zazwyczaj na samym początku pewne wytyczne, w ramach których plan ten powinien powstać. Ciężko bowiem wyobrazić sobie sytuację, w której o wszystkich zapisach budżetowych np. o planowanych kosztach decydują wyłącznie pracownicy najniższych szczebli.

Czytaj więcej

W swojej konstrukcji metoda budżetowania „od zera” jest bardzo prosta. Zakłada bowiem, że dany budżet należy sporządzać tak, jak gdyby tworzony był po raz pierwszy. Wydaje się to bardzo proste i takie też jest w rzeczywistości. Proste, ale uciążliwe…

Każdy bowiem zapis w takim budżecie musi być starannie przemyślany. Co więcej, każdy z nich musi być osobno uzasadniony. Nie powinno być w tym względzie żadnych wyjątków. Analizę należy przeprowadzać naprawdę dogłębnie.

Czytaj więcej

Budżetowanie kroczące polega na systematycznym sporządzaniu wybranych budżetów co określony (najczęściej dość krótki) okres czasu. Najlepiej wyjaśnić to na przykładzie.

Czytaj więcej

Budżetowanie odgórne nazywane jest także czasem budżetowaniem nakazowym. Co oznacza ta metoda? Otóż budżety tworzone są na wyższych poziomach hierarchii, a poszczególne ośrodki odpowiedzialności (czyli np. działy przedsiębiorstwa) otrzymują gotowe budżety do wykonania. Odbywa się to bez konsultacji z pracownikami tychże ośrodków.

Czytaj więcej