Zarządzanie zmianą

Umiejętność zarządzania zmianą to kluczowa kompetencja menedżera w XXI wieku. Czym zatem jest zmiana, jakie są jej rodzaje i przede wszystkim – jak skutecznie nią zarządzać?


Istnieje wiele rodzajów zmian. Autorzy wymieniają nieraz po kilkanaście kryteriów, zgodnie z którymi dokonują ich klasyfikacji. W poniższym artykule opiszę (jak zwykle subiektywnie) najważniejsze (z punktu widzenia zarządzania) rodzaje zmian.

Czytaj więcej

Kaizen – słowo to występuje w wielu opracowaniach dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem. Chciałem napisać krótki artykuł na ten temat, mam bowiem nieodparte wrażenie, że pojęcie to jest nie do końca właściwie rozumiane. Co więcej, wielu przedsiębiorców chwali się wdrożeniem tej idei. Jej właściwa implementacja jest jednak dużo trudniejsza niż się wydaje. Chciałbym podzielić się moimi kilkoma refleksjami dotyczącymi filozofii kaizen.

Czytaj więcej

Ilu autorów, tyle definicji reengineeringu. Jest to jednak pojęcie dość ważne w kontekście rozważań nad zmianą oraz zarządzaniem zmianą. Warto więc zastanowić się, czym jest ten reengineering. Tym bardziej, że w literaturze z zakresu zarządzania jest to dość powszechnie wykorzystywany termin, pojawia się też często podczas rozmów z menedżerami, jako synonim zmian organizacyjnych, restrukturyzacji. Czy słusznie?

Czytaj więcej