Jak łatwo usprawniać procesy wewnętrzne firmy (dzięki mapowaniu procesów)?


Jak łatwo usprawniać procesy wewnętrzne firmy (dzięki mapowaniu procesów)?

Mapowanie procesów jest skutecznym (i łatwym do zrozumienia oraz stosowania) narzędziem ułatwiającym analizę oraz w efekcie usprawnianie procesów w firmie.

Zobacz ulotkę Pobierz ulotkę

Program szkolenia:

Wprowadzenie do zarządzania procesami, analizy procesowej, mapowania procesów.

Przedstawienie podstaw notacji BPMN (Business Process Model and Notation).  Podstawy notacji wystarczają do graficznego zobrazowania zdecydowanej większości procesów w każdej firmie.

Przedstawienie darmowego narzędzia do mapowania procesów.

Przedstawienie kilku zmapowanych, przykładowych procesów.

Kolejnym etapem szkolenia – moim zdaniem najważniejszym – będzie wykonanie wielu ćwiczeń utrwalających przekazaną wcześniej wiedzę.

Przejdziemy następnie (o ile będzie takie zapotrzebowanie ze strony uczestników szkolenia) do analizy oraz zmapowania wybranych procesów wewnętrznych firmy, w której przeprowadzane jest szkolenie. Jeśli taka potrzeba nie zostanie zgłoszona, wówczas wykonane zostaną dodatkowe ćwiczenia praktyczne, zaproponowane przez prowadzącego.

Ostatnim elementem będzie podkreślenie najważniejszych wniosków ze szkolenia, czyli tego jak za pomocą mapowania procesów usprawnić procesy wewnętrzne firmy.


Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla:

  • członków zarządów spółek prawa handlowego oraz spółek skarbu państwa;
  • menedżerów każdego stopnia;
  • osób planujących rozwój kariery – awans na stanowiska menedżerskie;
  • wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Cele szkolenia:

Tematem wiodącym szkolenia jest poznanie nowoczesnej metody analizy procesów wewnętrznych przedsiębiorstwa.

 

Niezależnie od przekazywanej wiedzy teoretycznej, mocno akcentowana jest praktyczna strona stosowania tej metody.

 

Szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnego wdrożenia omawianej metody (na różnych poziomach zarządzania), jak również na prawidłowe jej wykorzystywanie w codziennej praktyce biznesowej, tak by przynosiła ona jak największe korzyści dla firmy.

 

Uczestnicy będą mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na wielu praktycznych przykładach. Będziemy projektowali praktyczne, konkretne rozwiązania dla danego przedsiębiorstwa, w którym przeprowadzane jest szkolenie.

 

Oczywiście, każdy uczestnik będzie miał możliwość zadawania własnych pytań.

 

Istotne są również materiały, które otrzymają Państwo podczas szkolenia.


Korzyści ze szkolenia:

  • nabycie praktycznych umiejętności związanych z tematyką szkolenia;
  • zweryfikowanie i uporządkowanie wiedzy w zakresie tematyki szkolenia (pełny zakres wiedzy teoretycznej);
  • projektowanie praktycznych rozwiązań dla rzeczywistych przypadków;
  • bieżąca możliwość konsultowania wątpliwości z prowadzącym szkolenie;
  • uzyskanie materiałów szkoleniowych, które pozwolą w dowolnym momencie na powtórzenie materiału i odświeżenie pozyskanych wiadomości oraz umiejętności.

Czas trwania szkolenia: 8 godzin.


Miejsce przeprowadzenia szkolenia: Państwa Firma (szkolenie zamknięte).


Cena szkolenia: 2.000 złotych netto (niezależnie od liczby uczestników).


Certyfikat: Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują CERTYFIKAT jego ukończenia.


Zamów szkolenie już dzisiaj! Skontaktuj się z nami: nr telefonu 792 655 477, e-mail: kontakt@pawelpawlak.biz

Print Friendly, PDF & Email