Jak usprawnić proces budżetowania?


Jak usprawnić proces budżetowania?

Zobacz ulotkę Pobierz ulotkę

Program szkolenia:

Wprowadzenie – przedstawienie najważniejszych, realnych problemów z budżetowaniem.

Przedstawienie narzędzi wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem, które można wdrożyć obok budżetowania:

 1. prognozowanie kroczące
 • definicja
 • idea narzędzia
 • sposoby praktycznego wdrożenia
 • praktyczne przykłady
 • ćwiczenie
 1. Zbilansowana Karta Wyników (Balanced Scorecard)
 • definicja
 • idea narzędzia
 • sposoby praktycznego wdrożenia
 • praktyczne przykłady
 • ćwiczenie
 1. benchmarking (zewnętrzny oraz wewnętrzny)
 • definicja
 • idea narzędzia
 • sposoby praktycznego wdrożenia
 • praktyczne przykłady
 • ćwiczenie
 1. ekonomiczna wartość dodana (Economic Value Added)
 • definicja
 • idea narzędzia
 • sposoby praktycznego wdrożenia
 • praktyczne przykłady
 • ćwiczenie

Omówimy następnie sposoby na integrację:

 1. prognozowania kroczącego z budżetowaniem;
 2. zbilansowanej karty wyników z budżetowaniem;
 3. benchmarkingu z budżetowaniem;
 4. ekonomicznej wartości dodanej z budżetowaniem.

Przedstawienie praktycznych sposobów radzenia sobie z najistotniejszymi problemami z budżetowaniem.

Przedstawienie przykładu nowoczesnego systemu motywacyjnego dla pracowników, opartego na budżetowaniu oraz powyższych narzędziach.

Rozwiązanie kilku praktycznych problemów z budżetowaniem, zgłoszonych przez uczestników szkolenia.

Ostatnim elementem będzie podkreślenie najważniejszych wniosków ze szkolenia.


Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • członków zarządów spółek prawa handlowego oraz spółek skarbu państwa;
 • menedżerów każdego stopnia;
 • dyrektorów finansowych;
 • specjalistów ds. controllingu;
 • wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Cele szkolenia:

Na szkoleniu omawiane są sposoby skutecznego usprawnienia procesu budżetowania, tak by ograniczyć jego wady i wydobyć z niego jak najwięcej zalet.

 

Niezależnie od przekazywanej wiedzy teoretycznej, mocno akcentowana jest praktyczna strona proponowanych rozwiązań.

 

Szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnego wdrożenia omawianych usprawnień (na różnych poziomach zarządzania), jak również na prawidłowe ich wykorzystywanie w codziennej praktyce biznesowej, tak by przynosiły one jak największe korzyści dla firmy.

 

Uczestnicy będą mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na praktycznych przykładach.

 

Oczywiście, każdy uczestnik będzie miał możliwość zadawania własnych pytań.

 

Istotne są również materiały, które otrzymają Państwo podczas szkolenia.


Korzyści ze szkolenia:

 • nabycie praktycznych umiejętności związanych z tematyką szkolenia;
 • zweryfikowanie i uporządkowanie wiedzy w zakresie tematyki szkolenia (pełny zakres wiedzy teoretycznej);
 • projektowanie praktycznych rozwiązań dla rzeczywistych przypadków;
 • bieżąca możliwość konsultowania wątpliwości z prowadzącym szkolenie;
 • wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia;
 • uzyskanie materiałów szkoleniowych, które pozwolą w dowolnym momencie na powtórzenie materiału i odświeżenie pozyskanych wiadomości oraz umiejętności.

Czas trwania szkolenia: 8 godzin.


Miejsce przeprowadzenia szkolenia: Państwa Firma (szkolenie zamknięte).


Cena szkolenia: 2.000 złotych netto (niezależnie od liczby uczestników).


Certyfikat: Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują CERTYFIKAT jego ukończenia.


Zamów szkolenie już dzisiaj! Skontaktuj się z nami: nr telefonu 792 655 477, e-mail: kontakt@pawelpawlak.biz

Print Friendly, PDF & Email