Nowoczesne narzędzia controllingu i zarządzania, wpierające zarządzanie przedsiębiorstwem


Nowoczesne narzędzia controllingu i zarządzania, wpierające zarządzanie przedsiębiorstwem

Zobacz ulotkę Pobierz ulotkę

Program szkolenia:

 1. Zostaną omówione następujące narzędzia:
 • prognozowanie kroczące (idea narzędzia, sposoby wdrożenia, praktyczne przykłady);
 • zbilansowana karta wyników – Balanced Scorecard (idea narzędzia, sposoby wdrożenia, praktyczne przykłady) wraz z przeglądem analiz strategicznych oraz mapą strategii;
 • rachunek kosztów działań sterowany czasem – Time-Driven Activity Based Costing (idea narzędzia, sposoby wdrożenia, praktyczne przykłady) wraz ze wskazaniem różnicy względem klasycznego rachunku kosztów działań – Activity Based Costing;
 • benchmarking (idea narzędzia, sposoby wdrożenia, praktyczne przykłady) w ujęciu wewnętrznym oraz zewnętrznym;
 1. Ćwiczenia w zespołach, które ułatwią zrozumienie idei oraz specyfiki poszczególnych instrumentów.
 2. Dyskusja z uczestnikami nad tym, które z tych narzędzi (oraz w jaki sposób) można zaimplementować w ich firmie – projektowanie praktycznych rozwiązań.
 3. Ostatnim elementem będzie podkreślenie najważniejszych wniosków ze szkolenia.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

 • członków zarządów spółek prawa handlowego oraz spółek skarbu państwa;
 • menedżerów każdego stopnia;
 • dyrektorów finansowych;
 • specjalistów ds. controllingu;
 • osób planujących rozwój kariery – awans na stanowiska menedżerskie;
 • wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest poznanie kilku wybranych, nowoczesnych narzędzi controllingu oraz zarządzania, skutecznie wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem w XXI wieku.

 

Niezależnie od przekazywanej wiedzy teoretycznej, mocno akcentowane będą praktyczne strony stosowania tych narzędzi.

 

Szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnego wdrożenia omawianych narzędzi (na różnych poziomach zarządzania), jak również na prawidłowe ich wykorzystywanie w codziennej praktyce biznesowej, tak by przynosiły one jak największe korzyści dla firmy.

 

Uczestnicy będą mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na praktycznych przykładach.

 

Oczywiście, każdy uczestnik będzie miał możliwość zadawania własnych pytań.

 

Istotne są również materiały, które otrzymają Państwo podczas szkolenia.


Korzyści ze szkolenia:

 • nabycie praktycznych umiejętności związanych z tematyką szkolenia;
 • zweryfikowanie i uporządkowanie wiedzy w zakresie tematyki szkolenia (pełny zakres wiedzy teoretycznej);
 • projektowanie praktycznych rozwiązań dla rzeczywistych przypadków;
 • bieżąca możliwość konsultowania wątpliwości z prowadzącym szkolenie;
 • wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia;
 • uzyskanie materiałów szkoleniowych, które pozwolą w dowolnym momencie na powtórzenie materiału i odświeżenie pozyskanych wiadomości oraz umiejętności.

Czas trwania szkolenia: 8 godzin.


Miejsce przeprowadzenia szkolenia: Państwa Firma (szkolenie zamknięte).


Cena szkolenia: 2.000 złotych netto (niezależnie od liczby uczestników).


Certyfikat: Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują CERTYFIKAT jego ukończenia.


Zamów szkolenie już dzisiaj! Skontaktuj się z nami: nr telefonu 792 655 477, e-mail: kontakt@pawelpawlak.biz

Print Friendly, PDF & Email