Nowoczesne zasady zarządzania oraz jak je efektywnie wdrożyć


Nowoczesne zasady zarządzania oraz jak je efektywnie wdrożyć

Zasady zarządzania ewoluują na skutek zmian pokoleniowych oraz wymagań coraz silniejszej konkurencji, jak również pracowników.

 Zobacz ulotkę Pobierz ulotkę

Program szkolenia:

Poruszone zostaną następujące tematy, dla których określimy współczesne zasady zarządzania:

 1. Właściwe wyznaczanie celów (strategicznych, operacyjnych oraz taktycznych) – określenie problemu zarządczego (oraz realnych problemów związanych z omawianym tematem, zgłaszanych przez uczestników szkolenia), praktyczne metody ich rozwiązywania oraz sposoby wdrażania nowych rozwiązań;
 2. Tworzenie wspólnych wartości dla wszystkich członków organizacji – określenie problemu zarządczego (oraz realnych problemów związanych z omawianym tematem, zgłaszanych przez uczestników szkolenia), praktyczne metody ich rozwiązywania oraz sposoby wdrażania nowych rozwiązań;
 3. Zapewnienie transparentności informacji w firmie – określenie problemu zarządczego (oraz realnych problemów związanych z omawianym tematem, zgłaszanych przez uczestników szkolenia), praktyczne metody ich rozwiązywania oraz sposoby wdrażania nowych rozwiązań;
 4. Zasady skutecznej organizacji pracy – określenie problemu zarządczego (oraz realnych problemów związanych z omawianym tematem, zgłaszanych przez uczestników szkolenia), praktyczne metody ich rozwiązywania oraz sposoby wdrażania nowych rozwiązań;
 5. Zapewnienie odpowiedniego poczucia autonomii pracownikom – określenie problemu zarządczego (oraz realnych problemów związanych z omawianym tematem, zgłaszanych przez uczestników szkolenia), praktyczne metody ich rozwiązywania oraz sposoby wdrażania nowych rozwiązań;
 6. Zasady zarządzania zorientowanego na klienta – określenie problemu zarządczego (oraz realnych problemów związanych z omawianym tematem, zgłaszanych przez uczestników szkolenia), praktyczne metody ich rozwiązywania oraz sposoby wdrażania nowych rozwiązań;
 7. Dopasowanie planowania do rytmu biznesu – określenie problemu zarządczego (oraz realnych problemów związanych z omawianym tematem, zgłaszanych przez uczestników szkolenia), praktyczne metody ich rozwiązywania oraz sposoby wdrażania nowych rozwiązań;
 8. Bezstronne planowanie działalności – określenie problemu zarządczego (oraz realnych problemów związanych z omawianym tematem, zgłaszanych przez uczestników szkolenia), praktyczne metody ich rozwiązywania oraz sposoby wdrażania nowych rozwiązań;
 9. Sposoby alokacji zasobów – określenie problemu zarządczego (oraz realnych problemów związanych z omawianym tematem, zgłaszanych przez uczestników szkolenia), praktyczne metody ich rozwiązywania oraz sposoby wdrażania nowych rozwiązań;
 10. Właściwa ocena pracy – określenie problemu zarządczego (oraz realnych problemów związanych z omawianym tematem, zgłaszanych przez uczestników szkolenia), praktyczne metody ich rozwiązywania oraz sposoby wdrażania nowych rozwiązań;
 11. Nagradzanie – określenie problemu zarządczego (oraz realnych problemów związanych z omawianym tematem, zgłaszanych przez uczestników szkolenia), praktyczne metody ich rozwiązywania oraz sposoby wdrażania nowych rozwiązań.

Ostatnim elementem będzie podkreślenie najważniejszych wniosków ze szkolenia.


Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • członków zarządów spółek prawa handlowego oraz spółek skarbu państwa;
 • menedżerów każdego stopnia;
 • osób planujących rozwój kariery – awans na stanowiska menedżerskie;
 • wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Cele szkolenia:

Tematem wiodącym szkolenia jest poznanie nowoczesnych zasad zarządzania przedsiębiorstwem w XXI wieku.

 

Niezależnie od przekazywanej wiedzy teoretycznej, mocno akcentowana jest praktyczna strona stosowania tych zasad.

 

Szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnego wdrożenia omawianych zasad (na różnych poziomach zarządzania), jak również na prawidłowe ich wykorzystywanie w codziennej praktyce biznesowej, tak by przynosiły one jak największe korzyści dla firmy.

 

Uczestnicy będą mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na praktycznych przykładach. Będziemy projektowali praktyczne, konkretne rozwiązania dla danego przedsiębiorstwa, w którym przeprowadzane jest szkolenie.

 

Oczywiście, każdy uczestnik będzie miał możliwość zadawania własnych pytań.

 

Istotne są również materiały, które otrzymają Państwo podczas szkolenia.


Korzyści ze szkolenia:

 • nabycie praktycznych umiejętności związanych z tematyką szkolenia;
 • zweryfikowanie i uporządkowanie wiedzy w zakresie tematyki szkolenia (pełny zakres wiedzy teoretycznej);
 • projektowanie praktycznych rozwiązań dla rzeczywistych przypadków;
 • bieżąca możliwość konsultowania wątpliwości z prowadzącym szkolenie;
 • uzyskanie materiałów szkoleniowych, które pozwolą w dowolnym momencie na powtórzenie materiału i odświeżenie pozyskanych wiadomości oraz umiejętności.

Czas trwania szkolenia: 6-8 godzin.


Miejsce przeprowadzenia szkolenia: Państwa Firma (szkolenie zamknięte).


Cena szkolenia: 2.000 złotych netto (niezależnie od liczby uczestników).


Certyfikat: Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują CERTYFIKAT jego ukończenia.


Zamów szkolenie już dzisiaj! Skontaktuj się z nami: nr telefonu 792 655 477, e-mail: kontakt@pawelpawlak.biz

Print Friendly, PDF & Email