Rachunek kosztów działań sterowany czasem – dlaczego warto i jak go skutecznie wdrożyć?


Rachunek kosztów działań sterowany czasem – dlaczego warto i jak go skutecznie wdrożyć?

Time-Driven Activity-Based Costing

Pomimo, że nazwa tego rachunku brzmi „groźnie” jest on dość ławy do zrozumienia i skutecznego zastosowania w każdym przedsiębiorstwie. Umożliwia on dogłębną analizę kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo oraz dostarcza informacji o rzeczywistej rentowności produktów oraz usług.

Zobacz ulotkę Pobierz ulotkę

Program szkolenia:

Na wstępie omówimy podstawowe definicje: działania, procesy, zarządzanie na podstawie działań.

Następnie przedstawimy pokrótce klasyczny rachunek kosztów działań oraz problemy związane z jego stosowaniem.

W kolejnej części szkolenia przejdziemy do omówienia koncepcji rachunku kosztów działań sterowanego czasem:

 1. Zasady funkcjonowania tego rachunku;
 2. Krótkie omówienie mapowania procesów, które ułatwia analizę procesów wewnętrznych;
 3. Przedstawienie zasad opracowywania równań czasowych;
 4. Przedstawienie zasad obliczania jednostkowych kosztów zdolności produkcyjnych;
 5. Przedstawienie zasad identyfikacji obiektów kosztowych;
 6. Przedstawienie zasad rozliczania kosztów procesów na obiekty kosztowe.

Każdy z powyższych punktów (z wyjątkiem pierwszego) będzie podzielony na dwie części – część teoretyczną oraz praktyczną (wykonanie licznych przykładów utrwalających nabytą wiedzę).

Omówimy następnie różnice między tradycyjnym rachunkiem kosztów działań, a rachunkiem kosztów działań sterowanym czasem.

Zidentyfikujemy zalety oraz wady omawianego rachunku kosztów.

Przedstawimy także przykłady wdrożenia rachunku kosztów działań sterowanego czasem.

Ostatnim elementem będzie podkreślenie najważniejszych wniosków ze szkolenia.


Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • członków zarządów spółek prawa handlowego oraz spółek skarbu państwa;
 • menedżerów każdego stopnia;
 • dyrektorów finansowych;
 • specjalistów ds. controllingu;
 • wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Cele szkolenia:

Na szkoleniu omawiane są sposoby wykorzystania rachunku kosztów działań sterowanego czasem.

 

Niezależnie od przekazywanej wiedzy teoretycznej, mocno akcentowana jest praktyczna strona proponowanych rozwiązań.

 

Szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnego wdrożenia omawianego rachunku kosztów, jak również na prawidłowe jego wykorzystywanie w codziennej praktyce biznesowej, tak by przynosił on jak największe korzyści dla firmy.

 

Uczestnicy będą mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na praktycznych przykładach.

 

Oczywiście, każdy uczestnik będzie miał możliwość zadawania własnych pytań.

 

Istotne są również materiały, które otrzymają Państwo podczas szkolenia.


Korzyści ze szkolenia:

 • nabycie praktycznych umiejętności związanych z tematyką szkolenia;
 • zweryfikowanie i uporządkowanie wiedzy w zakresie tematyki szkolenia (pełny zakres wiedzy teoretycznej);
 • projektowanie praktycznych rozwiązań dla rzeczywistych przypadków;
 • bieżąca możliwość konsultowania wątpliwości z prowadzącym szkolenie;
 • wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia;uzyskanie materiałów szkoleniowych, które pozwolą w dowolnym momencie na powtórzenie materiału i odświeżenie pozyskanych wiadomości oraz umiejętności.

Czas trwania szkolenia: 8 godzin.


Miejsce przeprowadzenia szkolenia: Państwa Firma (szkolenie zamknięte).


Cena szkolenia: 2.000 złotych netto (niezależnie od liczby uczestników).


Certyfikat: Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują CERTYFIKAT jego ukończenia.


Zamów szkolenie już dzisiaj! Skontaktuj się z nami: nr telefonu 792 655 477, e-mail: kontakt@pawelpawlak.biz

Print Friendly, PDF & Email