Szkolenie „szyte na miarę”


Szkolenie „szyte na miarę”

Program szkolenia: Do uzgodnienia.

Czy Twoja firma ma problemy zarządcze, organizacyjne? Czy szuka usprawnień? Daj nam znać, przygotujemy praktyczne szkolenie z interesującej Cię tematyki. Dla nas nie ma tematów nieinteresujących z zakresu zarządzania oraz controllingu. Jesteśmy otwarci na Twoje sugestie. Zapraszamy do kontaktu oraz współpracy!


Dla kogo przeznaczone jest szkolenie? Do uzgodnienia.

Przypominamy, że cena szkolenia jest niezależna od liczby słuchaczy.


Cele szkolenia: Do uzgodnienia.


Korzyści ze szkolenia: 

  • nabycie praktycznych umiejętności związanych z tematyką szkolenia;
  • zweryfikowanie i uporządkowanie wiedzy w zakresie tematyki szkolenia (pełny zakres wiedzy teoretycznej);
  • projektowanie praktycznych rozwiązań dla rzeczywistych przypadków;
  • bieżąca możliwość konsultowania wątpliwości z prowadzącym szkolenie;
  • wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia;
  • uzyskanie materiałów szkoleniowych, które pozwolą w dowolnym momencie na powtórzenie materiału i odświeżenie pozyskanych wiadomości oraz umiejętności.

Czas trwania szkolenia: Do uzgodnienia.

Zawsze jesteśmy konkretni, nie przedłużamy sztucznie szkoleń.


Miejsce przeprowadzenia szkolenia: Państwa Firma (szkolenie zamknięte).


Cena szkolenia: do uzgodnienia – na pewno się porozumiemy!


Certyfikat: Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują CERTYFIKAT jego ukończenia.


Zamów szkolenie już dzisiaj! Skontaktuj się z nami: nr telefonu 792 655 477, e-mail: kontakt@pawelpawlak.biz

Print Friendly, PDF & Email