Posty z tagiem "Beyond Budgeting"


Postawmy sobie podstawowe pytanie: czy da się zarządzać firmą bez budżetów? I to zupełnie niezależnie od tego w jakiej branży działa przedsiębiorstwo, na jakim kontynencie, w jakim kraju? A może też niezależnie od jego wielkości?

Czytaj więcej
1.      Wartości Przywiązuj ludzi do wspólnej sprawy, a nie do centralnego planu.

Jak należy rozumieć w tym kontekście centralny plan? Jest nim oczywiście budżet główny przedsiębiorstwa. Czym zatem jest budżet główny (master budget)? Stanowi on zazwyczaj podsumowanie wszystkich budżetów, które zostały sporządzone dla danej firmy na określony czas. W przypadku budżetowania operacyjnego (najczęściej stosowanego), jest to okres jednego roku. W budżecie głównym mogą znaleźć się także sprawozdania finansowe pro forma, które są specyficznym przewidywaniem przyszłości – pokazują one, jak sprawozdania te będą wyglądały, jeśli zrealizowane zostaną w przyjętym kształcie wszystkie budżety.

Czytaj więcej
2. Zarządzanie Zarządzaj poprzez wspólne sprawy oraz zdrowy rozsądek, a nie przez szczegółowe zasady i plany

Zasada ta jest rozwinięciem założenia nr 1 koncepcji Beyond Budgeting, mówiącego o przywiązywaniu pracowników do wspólnych spraw, ale nie do budżetów. Tu akcent położony jest przede wszystkim na zarządzaniu oraz na zdrowym rozsądku (który z zarządzaniem jak się okazuje powinien mieć trochę wspólnego).

Czytaj więcej
3. Transparentność Spraw, by informacje były powszechnie dostępne, przejrzyste

Zasada ta jest niezwykle ciekawa, stanowi fundament idei Beyond Budgeting. A jednocześnie dla wielu polskich menedżerów może stanowić ogromne wyzwanie. W Polsce bowiem nie mamy tradycji dzielenia się informacjami w firmie. Najważniejsze dane zastrzeżone są dla kierownictwa wyższego szczebla, osoby pracujące na niższych stopniach hierarchii organizacyjnej często jedynie domyślają się jak wygląda sytuacja, jakie są wyniki przedsiębiorstwa, jakie są plany. Bardzo często podwładnym nie tłumaczy się przyczyn podejmowania decyzji.

Czytaj więcej
4. Zespoły Organizuj płynną sieć odpowiedzialnych zespołów, nie twórz zespołów wokół scentralizowanych funkcji

Jest to zasada, którą niewątpliwie bardzo trudno opisać w kilku zdaniach. Żeby dobrze ją zrozumieć należy „poczuć” ducha koncepcji Beoynd Budgeting. Niemniej jednak spróbuję przedstawić ją w możliwie jasny sposób.

Czytaj więcej