Posty z tagiem "budżet"


Postawmy sobie podstawowe pytanie: czy da się zarządzać firmą bez budżetów? I to zupełnie niezależnie od tego w jakiej branży działa przedsiębiorstwo, na jakim kontynencie, w jakim kraju? A może też niezależnie od jego wielkości?

Czytaj więcej

Jest to metoda odwrotna do odgórnego sposobu sporządzania budżetów. Na czym polega metoda partycypacyjna? Otóż budżety tworzone są przez kierowników niższego stopnia w konsultacji (albo przy czynnym udziale) pracowników danego ośrodka. W ten sposób powstaje pierwsza wersja budżetu. W praktyce jest ona oczywiście jeszcze później negocjowana z przełożonymi wyższego szczebla (to oni ostatecznie go później zatwierdzają), tak by zapewnić, że budżet ten pozostanie w zgodzie z innymi planami przedsiębiorstwa. Kierownicy odpowiedzialni za dany budżet otrzymują też zazwyczaj na samym początku pewne wytyczne, w ramach których plan ten powinien powstać. Ciężko bowiem wyobrazić sobie sytuację, w której o wszystkich zapisach budżetowych np. o planowanych kosztach decydują wyłącznie pracownicy najniższych szczebli.

Czytaj więcej

Budżetowanie kroczące polega na systematycznym sporządzaniu wybranych budżetów co określony (najczęściej dość krótki) okres czasu. Najlepiej wyjaśnić to na przykładzie.

Czytaj więcej

Budżetowanie odgórne nazywane jest także czasem budżetowaniem nakazowym. Co oznacza ta metoda? Otóż budżety tworzone są na wyższych poziomach hierarchii, a poszczególne ośrodki odpowiedzialności (czyli np. działy przedsiębiorstwa) otrzymują gotowe budżety do wykonania. Odbywa się to bez konsultacji z pracownikami tychże ośrodków.

Czytaj więcej

Na temat wad budżetowania napisano setki poważnych artykułów na całym świecie. Budżetowanie to instrument rachunkowości zarządczej doskonale przebadany, również pod kątem jego mankamentów. Muszę się przyznać, że wiele lat temu, kiedy przyszło mi po raz pierwszy zetknąć się z budżetowaniem, już po kilku tygodniach miałem całą listę swoich zarzutów wobec tego narzędzia. Przedstawiłem je oczywiście swojemu przełożonemu. Jego reakcja? Uśmiech zrozumienia i stwierdzenie, że cała organizacja od lat stosuje budżetowanie i mimo, iż nie jest ono doskonałe, to jednak spełnia swoją rolę tzn. pozwala zaplanować kolejny rok działalności. A to, że za rok okaże się, że te budżety, które teraz z takim trudem opracowaliśmy będą całkowicie nieadekwatne do sytuacji, która będzie za 12 miesięcy? To też jest ok, z tym zarząd się liczy… Budżety będziemy korygować na bieżąco… No cóż…

Czytaj więcej