Posty z tagiem "budżetowanie oddolne"


Jest to metoda odwrotna do odgórnego sposobu sporządzania budżetów. Na czym polega metoda partycypacyjna? Otóż budżety tworzone są przez kierowników niższego stopnia w konsultacji (albo przy czynnym udziale) pracowników danego ośrodka. W ten sposób powstaje pierwsza wersja budżetu. W praktyce jest ona oczywiście jeszcze później negocjowana z przełożonymi wyższego szczebla (to oni ostatecznie go później zatwierdzają), tak by zapewnić, że budżet ten pozostanie w zgodzie z innymi planami przedsiębiorstwa. Kierownicy odpowiedzialni za dany budżet otrzymują też zazwyczaj na samym początku pewne wytyczne, w ramach których plan ten powinien powstać. Ciężko bowiem wyobrazić sobie sytuację, w której o wszystkich zapisach budżetowych np. o planowanych kosztach decydują wyłącznie pracownicy najniższych szczebli.

Czytaj więcej

Istnieje wiele metod sporządzania budżetów. Niektóre z nich są bardzo popularne (jak np. metoda przyrostowa), inne czasochłonne („od zera”), jeszcze inne mało znane (budżetowanie kroczące). Wszystkie te metody opiszę osobno. Każda z nich bowiem ma swoje wady i zalety, wskazania do stosowania, własną specyfikę. W tym miejscu chciałbym wymienić je wszystkie tzn. te, które uważam za najważniejsze.

Czytaj więcej