Posty z tagiem "budżety"


Jest to metoda odwrotna do odgórnego sposobu sporządzania budżetów. Na czym polega metoda partycypacyjna? Otóż budżety tworzone są przez kierowników niższego stopnia w konsultacji (albo przy czynnym udziale) pracowników danego ośrodka. W ten sposób powstaje pierwsza wersja budżetu. W praktyce jest ona oczywiście jeszcze później negocjowana z przełożonymi wyższego szczebla (to oni ostatecznie go później zatwierdzają), tak by zapewnić,...

Czytaj więcej

Budżetowanie kroczące polega na systematycznym sporządzaniu wybranych budżetów co określony (najczęściej dość krótki) okres czasu. Najlepiej wyjaśnić to na przykładzie. Budżet działań promocyjnych opracowywany jest metodą kroczącą. Jest on szczegółowo sporządzany na kolejny kwartał, pozostałe 9 miesięcy rozpisywane są ogólnie (podstawowymi kategoriami kosztów promocyjnych). Pod koniec każdego kwartału, z tego budżetu usuwany jest...

Czytaj więcej

Budżetowanie odgórne nazywane jest także czasem budżetowaniem nakazowym. Co oznacza ta metoda? Otóż budżety tworzone są na wyższych poziomach hierarchii, a poszczególne ośrodki odpowiedzialności (czyli np. działy przedsiębiorstwa) otrzymują gotowe budżety do wykonania. Odbywa się to bez konsultacji z pracownikami tychże ośrodków. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że nie jest to najlepsza metoda budżetowania. Przecież pracownicy mają...

Czytaj więcej

Istnieje wiele metod sporządzania budżetów. Niektóre z nich są bardzo popularne (jak np. metoda przyrostowa), inne czasochłonne („od zera”), jeszcze inne mało znane (budżetowanie kroczące). Wszystkie te metody opiszę osobno. Każda z nich bowiem ma swoje wady i zalety, wskazania do stosowania, własną specyfikę. W tym miejscu chciałbym wymienić je wszystkie tzn. te, które uważam za najważniejsze. Wybór jak zwykle jest czysto...

Czytaj więcej