Posty z tagiem "eva"


W niniejszym artykule skoncentruję się na systemie motywacyjnym, opartym o premie pieniężne. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że dla pracowników coraz większego znaczenia nabierają kwestie pozapłacowe – możliwości rozwoju, dokształcania się, zachowanie zdrowych proporcji między pracą a czasem wolnym etc. Wydaje się jednak (potwierdzają to badania), że cały czas premie natury finansowej odgrywają kluczową rolę w dodatkowym motywowaniu pracowników do wzmożonego wysiłku. Tym bardziej, że w Polsce poziom płac nadal jest na dużo niższym poziomie niż w wielu krajach Europy Zachodniej, przez co kwestie finansowe jeszcze długo będą odgrywały kluczową rolę, jeśli chodzi o aspekt motywowania.

Czytaj więcej
8. Nagrody Nagrody uzależniaj od relatywnych osiągnięć, a nie od osiągnięcia ściśle określonych celów

Wielokrotnie podczas opisywania poprzednich zasad wspominałem o premiach, czy inaczej nagrodach dla pracowników. Co prawda, można znaleźć coraz więcej badań naukowych wskazujących na to, że motywacje osób zatrudnionych wynikają nie tylko z wysokości wynagrodzeń (w tym z dodatków), ale także ze stawianych im wyzwań, pozwalania na samodzielne podejmowanie decyzji etc. Niemniej jednak okresowe premie pozostają niezwykle ważnym motywatorem, zwłaszcza na niższych stanowiskach.

Czytaj więcej