Posty z tagiem "eva"


W niniejszym artykule skoncentruję się na systemie motywacyjnym, opartym o premie pieniężne. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że dla pracowników coraz większego znaczenia nabierają kwestie pozapłacowe – możliwości rozwoju, dokształcania się, zachowanie zdrowych proporcji między pracą a czasem wolnym etc. Wydaje się jednak (potwierdzają to badania), że cały czas premie natury finansowej odgrywają kluczową rolę w dodatkowym...

Czytaj więcej

8. Nagrody Nagrody uzależniaj od relatywnych osiągnięć, a nie od osiągnięcia ściśle określonych celów   Wielokrotnie podczas opisywania poprzednich zasad wspominałem o premiach, czy inaczej nagrodach dla pracowników. Co prawda, można znaleźć coraz więcej badań naukowych wskazujących na to, że motywacje osób zatrudnionych wynikają nie tylko z wysokości wynagrodzeń (w tym z dodatków), ale także ze stawianych im wyzwań, pozwalania na...

Czytaj więcej