Posty z tagiem "kpi"


Analizy strategiczne oraz właściwe ustalanie KPI

Zobacz ulotkę Pobierz ulotkę

Program szkolenia: 

Zostaną szczegółowo omówione następujące analizy strategiczne:

 1. SWOT;
 2. Pięciu Sił Portera;
 3. SPACE;
 4. Kluczowych Czynników Sukcesu;
 5. macierz BCG;
 6. macierz McKisney’a;
 7. macierz ADL;
 8. Okno produktu/rynku H.I. Ansoffa;
 9. Cykl życia produktu;
 10. Łańcuch wartości.

Po przedstawieniu aspektów teoretycznych związanych z powyższymi analizami, zastanowimy się wspólnie z uczestnikami szkolenia nad tym, które z nich mogą zostać wdrożone w przedsiębiorstwie (na różnych poziomach zarządzania, w różnych działach), gdzie przeprowadzane jest szkolenie. Następnie zaprojektujemy wybrane analizy, tak by było można je efektywnie wdrożyć w firmie.

Kolejną częścią szkolenia będzie omówienie sposobów prawidłowego ustalania KPI, czyli kluczowych wskaźników dokonań. Zostanie omówionych 8 zasad właściwego opracowywania KPI.

Następnie, wraz z uczestnikami szkolenia opracujemy zestawy KPI, które mogą służyć do pomiarów efektów działania firmy na różnych poziomach zarządzania oraz w różnych działach.

Ostatnim elementem będzie podkreślenie najważniejszych wniosków ze szkolenia.


Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • członków zarządów spółek prawa handlowego oraz spółek skarbu państwa;
 • menedżerów każdego stopnia;
 • dyrektorów finansowych;
 • specjalistów ds. controllingu;
 • specjalistów ds. marketingu;
 • specjalistów ds. sprzedaży;
 • osób planujących rozwój kariery – awans na stanowiska menedżerskie;
 • wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest poznanie najważniejszych analiz strategicznych, które powinno sporządzać współcześnie każde przedsiębiorstwo oraz sposobów na właściwe wyznaczanie KPI, czyli kluczowych wskaźników dokonań.

 

Niezależnie od przekazywanej wiedzy teoretycznej, mocno akcentowane są praktyczne aspekty wykonywania analiz oraz ustalania KPI.

 

Szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnego wdrożenia omawianych analiz (na różnych poziomach zarządzania), jak również na prawidłowe wykorzystywanie ich w codziennej praktyce biznesowej, tak by przynosiły one jak największe korzyści dla firmy.

 

Uczestnicy będą mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na praktycznych przykładach.

 

Oczywiście, każdy uczestnik będzie miał możliwość zadawania własnych pytań.

 

Istotne są również materiały, które otrzymają Państwo podczas szkolenia.


Korzyści ze szkolenia:

 • nabycie praktycznych umiejętności związanych z tematyką szkolenia;
 • zweryfikowanie i uporządkowanie wiedzy w zakresie tematyki szkolenia (pełny zakres wiedzy teoretycznej);
 • projektowanie praktycznych rozwiązań dla rzeczywistych przypadków;
 • bieżąca możliwość konsultowania wątpliwości z prowadzącym szkolenie;
 • wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia;
 • uzyskanie materiałów szkoleniowych, które pozwolą w dowolnym momencie na powtórzenie materiału i odświeżenie pozyskanych wiadomości oraz umiejętności.

Czas trwania szkolenia: 8 godzin.


Miejsce przeprowadzenia szkolenia: Państwa Firma (szkolenie zamknięte).


Cena szkolenia: 2.000 złotych netto (niezależnie od liczby uczestników).


Certyfikat: Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują CERTYFIKAT jego ukończenia.


Zamów szkolenie już dzisiaj! Skontaktuj się z nami: nr telefonu 792 655 477, e-mail: kontakt@pawelpawlak.biz

Czytaj więcej

Prognozowanie kroczące (z ang. rolling forecasting) to niezwykle proste, bardzo użyteczne i… wyjątkowo rzadko stosowane w Polsce narzędzie wspomagające zarządzanie. O niewykorzystywaniu go w codziennej działalności w naszych przedsiębiorstwach decyduje moim zdaniem brak wiedzy o jego istnieniu. Nie znajduję innego wytłumaczenia. Na świecie organizowane są konferencje poświęcone temu instrumentowi, powstaje mnóstwo opracowań na jego temat, pojawiają się poradniki. W Polsce nie pisze się o nim prawie wcale. Czas to zmienić!

Czytaj więcej

Strategiczna karta wyników (z ang. Balanced Scorecard, w skrócie BSC) to niezwykłe narzędzie zarządzania (opracowane na początku lat 90. XX w. przez R. Kaplana oraz D. Nortona). Pozwala na m.in. uporządkowanie strategii przedsiębiorstwa oraz ułatwia wyznaczanie celów poszczególnym działom. Liczne zastosowania karty omówimy za chwilę, chciałbym zatrzymać się na moment przy samej polskiej nazwie. Strategiczna, a może zrównoważona, czy też zbilansowana? W literaturze fachowej możemy spotkać różne przymiotniki określające kartę wyników. Który z nich jest prawidłowy? Według mnie – wszystkie:

Czytaj więcej

Jest to chyba najłatwiejsza z perspektyw strategicznej karty wyników do opisania. Każdy może bowiem wymienić „od ręki” wiele celów natury finansowej wraz z miernikami ich realizacji. Zazwyczaj przedstawia się ją jako pierwszą, najważniejszą perspektywę, zwiera ona bowiem najistotniejsze z punktu widzenia zarządu cele do osiągnięcia (a przez to naprawdę kluczowe wskaźniki dokonań, czyli Key Performance Indicators KPI). Warto jednak dodać, że zbilansowana karta wyników może być stosowana z powodzeniem np. także w organizacjach non profit, wtedy perspektywa ta nie musi być wcale na pierwszym miejscu, inne cele mogą być dominujące.

Czytaj więcej