Posty z tagiem "kpi"


Analizy strategiczne oraz właściwe ustalanie KPI Zobacz ulotkę Pobierz ulotkę Program szkolenia:  Zostaną szczegółowo omówione następujące analizy strategiczne: SWOT; Pięciu Sił Portera; SPACE; Kluczowych Czynników Sukcesu; macierz BCG; macierz McKisney’a; macierz ADL; Okno produktu/rynku H.I. Ansoffa; Cykl życia produktu; Łańcuch wartości. Po przedstawieniu aspektów teoretycznych związanych z powyższymi analizami, zastanowimy...

Czytaj więcej

Prognozowanie kroczące (z ang. rolling forecasting) to niezwykle proste, bardzo użyteczne i… wyjątkowo rzadko stosowane w Polsce narzędzie wspomagające zarządzanie. O niewykorzystywaniu go w codziennej działalności w naszych przedsiębiorstwach decyduje moim zdaniem brak wiedzy o jego istnieniu. Nie znajduję innego wytłumaczenia. Na świecie organizowane są konferencje poświęcone temu instrumentowi, powstaje mnóstwo opracowań na jego...

Czytaj więcej

Strategiczna karta wyników (z ang. Balanced Scorecard, w skrócie BSC) to niezwykłe narzędzie zarządzania (opracowane na początku lat 90. XX w. przez R. Kaplana oraz D. Nortona). Pozwala na m.in. uporządkowanie strategii przedsiębiorstwa oraz ułatwia wyznaczanie celów poszczególnym działom. Liczne zastosowania karty omówimy za chwilę, chciałbym zatrzymać się na moment przy samej polskiej nazwie. Strategiczna, a może zrównoważona, czy...

Czytaj więcej

Jest to chyba najłatwiejsza z perspektyw strategicznej karty wyników do opisania. Każdy może bowiem wymienić „od ręki” wiele celów natury finansowej wraz z miernikami ich realizacji. Zazwyczaj przedstawia się ją jako pierwszą, najważniejszą perspektywę, zwiera ona bowiem najistotniejsze z punktu widzenia zarządu cele do osiągnięcia (a przez to naprawdę kluczowe wskaźniki dokonań, czyli Key Performance Indicators KPI). Warto jednak...

Czytaj więcej

Dla wielu podmiotów gospodarczych nastawionych na zysk (albo inaczej – zwiększanie bogactwa akcjonariuszy, udziałowców) – perspektywa klienta będzie niemal tak istotna, jak perspektywa finansowa w ich strategicznej karcie wyników. Koncentracja na klientach, ich potrzebach, satysfakcji, opinii etc. musi znaleźć odzwierciedlenie w celach głównych oraz szczegółowych, miernikach oraz inicjatywach omawianej perspektywy. Zasadniczym...

Czytaj więcej