Posty z tagiem "metoda przyrostowa"


Budżetowanie przyrostowe jest bez wątpienia najbardziej popularną metodą budżetowania na świecie. Dlaczego? Jest to bowiem sposób najłatwiejszy. Ale czy zawsze najlepszy?

Czytaj więcej

Na temat wad budżetowania napisano setki poważnych artykułów na całym świecie. Budżetowanie to instrument rachunkowości zarządczej doskonale przebadany, również pod kątem jego mankamentów. Muszę się przyznać, że wiele lat temu, kiedy przyszło mi po raz pierwszy zetknąć się z budżetowaniem, już po kilku tygodniach miałem całą listę swoich zarzutów wobec tego narzędzia. Przedstawiłem je oczywiście swojemu przełożonemu. Jego reakcja? Uśmiech zrozumienia i stwierdzenie, że cała organizacja od lat stosuje budżetowanie i mimo, iż nie jest ono doskonałe, to jednak spełnia swoją rolę tzn. pozwala zaplanować kolejny rok działalności. A to, że za rok okaże się, że te budżety, które teraz z takim trudem opracowaliśmy będą całkowicie nieadekwatne do sytuacji, która będzie za 12 miesięcy? To też jest ok, z tym zarząd się liczy… Budżety będziemy korygować na bieżąco… No cóż…

Czytaj więcej