Posty z tagiem "skuteczne zarządzanie zmianą"


Skuteczne zarządzanie zmianą

Zarządzanie zmianą nie jest wbrew pozorom łatwym zadaniem. Ze zmianami stykamy się codziennie, niektóre z nich są jednak na tyle istotne, że wymagają odpowiedniego podejścia, tak by osiągnąć zamierzone efekty. Należy także pamiętać o tym, że niemal każda zmiana wywołuje opór, z którym jednak umiejętnie można sobie poradzić.

Zobacz ulotkę Pobierz ulotkę

Program szkolenia:

 1. Omówienie rodzajów zmian (zdefiniujemy 20 rodzajów zmian).
 2. Zdefiniowanie zarządzanie zmianą, omówienie jego istoty oraz celów.
 3. Zasady skutecznego zarządzania zmianami (podzielone na fazy i poszczególne etapy zmiany):
 • faza 1: podjęcie decyzji o konieczności dokonania zmiany;
 • faza 2: planowanie zmiany;
 • faza 3: wdrożenie zmiany;
 • faza 4: umacnianie zmian i przygotowywanie gruntu pod nowe zmiany.

Każda faza składa się z kilku istotnych etapów (od 4 do 8) – zasad skutecznego zarządzania zmianą, które zostaną szczegółowo omówione.

 1. Następnie, wspólnie z uczestnikami szkolenia opracujemy etapy wprowadzenia zmian dla rzeczywistych sytuacji, które miały miejsce lub dopiero będą miały miejsce w danym przedsiębiorstwie.
 2. Zdefiniowanie reengineeringu w przedsiębiorstwie.
 3. Omówienie filozofii biznesowej o nazwie Kaizen, czyli niekończącego się poszukiwanie doskonałości.
 4. Ostatnim elementem będzie podkreślenie najważniejszych wniosków ze szkolenia.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • członków zarządów spółek prawa handlowego oraz spółek skarbu państwa;
 • menedżerów każdego stopnia;
 • specjalistów w swoich dziedzinach;
 • osób planujących rozwój kariery – awans na stanowiska menedżerskie;
 • wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Cele szkolenia:

Tematem wiodącym szkolenia jest poznanie sposobów skutecznego zarządzania zmianą.

 

Niezależnie od przekazywanej wiedzy teoretycznej, mocno akcentowana jest praktyczna strona stosowania tych zasad.

 

Szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnego i elastycznego wdrożenia omawianych zasad (na różnych poziomach zarządzania), jak również na prawidłowe ich wykorzystywanie w codziennej praktyce biznesowej, tak by przynosiły one jak największe korzyści dla firmy.

 

Uczestnicy będą mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na praktycznych przykładach. Będziemy projektowali praktyczne, konkretne rozwiązania dla danego przedsiębiorstwa, w którym przeprowadzane jest szkolenie.

 

Oczywiście, każdy uczestnik będzie miał możliwość zadawania własnych pytań.

 

Istotne są również materiały, które otrzymają Państwo podczas szkolenia.


Korzyści ze szkolenia:

 • nabycie praktycznych umiejętności związanych z tematyką szkolenia;
 • zweryfikowanie i uporządkowanie wiedzy w zakresie tematyki szkolenia (pełny zakres wiedzy teoretycznej);
 • projektowanie praktycznych rozwiązań dla rzeczywistych przypadków;
 • bieżąca możliwość konsultowania wątpliwości z prowadzącym szkolenie;
 • uzyskanie materiałów szkoleniowych, które pozwolą w dowolnym momencie na powtórzenie materiału i odświeżenie pozyskanych wiadomości oraz umiejętności.

Czas trwania szkolenia: 6-8 godzin.


Miejsce przeprowadzenia szkolenia: Państwa Firma (szkolenie zamknięte).


Cena szkolenia: 2.000 złotych netto (niezależnie od liczby uczestników).


Certyfikat: Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują CERTYFIKAT jego ukończenia.


Zamów szkolenie już dzisiaj! Skontaktuj się z nami: nr telefonu 792 655 477, e-mail: kontakt@pawelpawlak.biz

Czytaj więcej