Posty z tagiem "system motywacyjny"


W niniejszym artykule skoncentruję się na systemie motywacyjnym, opartym o premie pieniężne. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że dla pracowników coraz większego znaczenia nabierają kwestie pozapłacowe – możliwości rozwoju, dokształcania się, zachowanie zdrowych proporcji między pracą a czasem wolnym etc. Wydaje się jednak (potwierdzają to badania), że cały czas premie natury finansowej odgrywają kluczową rolę w dodatkowym...

Czytaj więcej

1.      Wartości Przywiązuj ludzi do wspólnej sprawy, a nie do centralnego planu.   Jak należy rozumieć w tym kontekście centralny plan? Jest nim oczywiście budżet główny przedsiębiorstwa. Czym zatem jest budżet główny (master budget)? Stanowi on zazwyczaj podsumowanie wszystkich budżetów, które zostały sporządzone dla danej firmy na określony czas. W przypadku budżetowania operacyjnego (najczęściej stosowanego), jest to okres jednego...

Czytaj więcej

2. Zarządzanie Zarządzaj poprzez wspólne sprawy oraz zdrowy rozsądek, a nie przez szczegółowe zasady i plany   Zasada ta jest rozwinięciem założenia nr 1 koncepcji Beyond Budgeting, mówiącego o przywiązywaniu pracowników do wspólnych spraw, ale nie do budżetów. Tu akcent położony jest przede wszystkim na zarządzaniu oraz na zdrowym rozsądku (który z zarządzaniem jak się okazuje powinien mieć trochę wspólnego). Można z całą pewnością...

Czytaj więcej

3. Transparentność Spraw, by informacje były powszechnie dostępne, przejrzyste   Zasada ta jest niezwykle ciekawa, stanowi fundament idei Beyond Budgeting. A jednocześnie dla wielu polskich menedżerów może stanowić ogromne wyzwanie. W Polsce bowiem nie mamy tradycji dzielenia się informacjami w firmie. Najważniejsze dane zastrzeżone są dla kierownictwa wyższego szczebla, osoby pracujące na niższych stopniach hierarchii organizacyjnej...

Czytaj więcej

6. Odpowiedzialność Oprzyj odpowiedzialność na kryteriach holistycznych oraz na wzajemnych porównaniach, a nie na relacjach hierarchicznych   Zacznijmy może od odpowiedzialności opartej na kryteriach holistycznych. Zarządzanie przez budżety koncentruje się przede wszystkim na analizie odchyleń poszczególnych kategorii kosztów oraz przychodów. Na początku okresu budżetowego przyjmowane są docelowe wartości tych wszystkich istotnych dla...

Czytaj więcej