Posty z tagiem "szkolenie zamknięte"


Jak usprawnić proces budżetowania?

Zobacz ulotkę Pobierz ulotkę

Program szkolenia:

Wprowadzenie – przedstawienie najważniejszych, realnych problemów z budżetowaniem.

Przedstawienie narzędzi wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem, które można wdrożyć obok budżetowania:

 1. prognozowanie kroczące
 • definicja
 • idea narzędzia
 • sposoby praktycznego wdrożenia
 • praktyczne przykłady
 • ćwiczenie
 1. Zbilansowana Karta Wyników (Balanced Scorecard)
 • definicja
 • idea narzędzia
 • sposoby praktycznego wdrożenia
 • praktyczne przykłady
 • ćwiczenie
 1. benchmarking (zewnętrzny oraz wewnętrzny)
 • definicja
 • idea narzędzia
 • sposoby praktycznego wdrożenia
 • praktyczne przykłady
 • ćwiczenie
 1. ekonomiczna wartość dodana (Economic Value Added)
 • definicja
 • idea narzędzia
 • sposoby praktycznego wdrożenia
 • praktyczne przykłady
 • ćwiczenie

Omówimy następnie sposoby na integrację:

 1. prognozowania kroczącego z budżetowaniem;
 2. zbilansowanej karty wyników z budżetowaniem;
 3. benchmarkingu z budżetowaniem;
 4. ekonomicznej wartości dodanej z budżetowaniem.

Przedstawienie praktycznych sposobów radzenia sobie z najistotniejszymi problemami z budżetowaniem.

Przedstawienie przykładu nowoczesnego systemu motywacyjnego dla pracowników, opartego na budżetowaniu oraz powyższych narzędziach.

Rozwiązanie kilku praktycznych problemów z budżetowaniem, zgłoszonych przez uczestników szkolenia.

Ostatnim elementem będzie podkreślenie najważniejszych wniosków ze szkolenia.


Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • członków zarządów spółek prawa handlowego oraz spółek skarbu państwa;
 • menedżerów każdego stopnia;
 • dyrektorów finansowych;
 • specjalistów ds. controllingu;
 • wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Cele szkolenia:

Na szkoleniu omawiane są sposoby skutecznego usprawnienia procesu budżetowania, tak by ograniczyć jego wady i wydobyć z niego jak najwięcej zalet.

 

Niezależnie od przekazywanej wiedzy teoretycznej, mocno akcentowana jest praktyczna strona proponowanych rozwiązań.

 

Szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnego wdrożenia omawianych usprawnień (na różnych poziomach zarządzania), jak również na prawidłowe ich wykorzystywanie w codziennej praktyce biznesowej, tak by przynosiły one jak największe korzyści dla firmy.

 

Uczestnicy będą mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na praktycznych przykładach.

 

Oczywiście, każdy uczestnik będzie miał możliwość zadawania własnych pytań.

 

Istotne są również materiały, które otrzymają Państwo podczas szkolenia.


Korzyści ze szkolenia:

 • nabycie praktycznych umiejętności związanych z tematyką szkolenia;
 • zweryfikowanie i uporządkowanie wiedzy w zakresie tematyki szkolenia (pełny zakres wiedzy teoretycznej);
 • projektowanie praktycznych rozwiązań dla rzeczywistych przypadków;
 • bieżąca możliwość konsultowania wątpliwości z prowadzącym szkolenie;
 • wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia;
 • uzyskanie materiałów szkoleniowych, które pozwolą w dowolnym momencie na powtórzenie materiału i odświeżenie pozyskanych wiadomości oraz umiejętności.

Czas trwania szkolenia: 8 godzin.


Miejsce przeprowadzenia szkolenia: Państwa Firma (szkolenie zamknięte).


Cena szkolenia: 2.000 złotych netto (niezależnie od liczby uczestników).


Certyfikat: Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują CERTYFIKAT jego ukończenia.


Zamów szkolenie już dzisiaj! Skontaktuj się z nami: nr telefonu 792 655 477, e-mail: kontakt@pawelpawlak.biz

Czytaj więcej

Zbilansowana karta wyników – czym jest, jakie korzyści zapewnia i jak ją skutecznie wdrożyć?

Zobacz ulotkę Pobierz ulotkę

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie – omówienie ogólnej idei zbilansowanej karty wyników oraz wymiernych korzyści, które przynosi dla firmy.
 2. Przedstawienie (oraz sporządzenie przykładowych) najefektywniejszych analiz strategicznych, które wspomagają przygotowanie karty:
 • SWOT;
 • Pięciu Sił Portera;
 • SPACE;
 • Kluczowych Czynników Sukcesu.
 1. Zaprezentowanie (wraz z praktycznymi przykładami) idei mapy strategii.
 2. Przedstawienie praktycznych sposobów oraz przykładów opracowania czterech podstawowych perspektyw zbilansowanej karty wyników:
 • finansowej;
 • klienta;
 • procesów wewnętrznych;
 • uczenia się i wzrostu.
 1. Omówienie zasad tworzenia KPI (Key Performance Indicators).
 2. Zaprezentowanie (wraz z praktycznymi przykładami) idei kaskadowania zbilansowanej karty wyników.
 3. Omówienie skutecznych sposobów wdrożenia zbilansowanej karty wyników.
 4. Opracowanie przykładowych zbilansowanych kart wyników (wraz z analizami strategicznymi oraz mapami strategii) dla działów reprezentowanych przez uczestników szkolenia z uwzględnieniem ich specyfiki.
 5. Ostatnim elementem będzie podkreślenie najważniejszych wniosków ze szkolenia.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • członków zarządów spółek prawa handlowego oraz spółek skarbu państwa;
 • menedżerów każdego stopnia;
 • dyrektorów finansowych;
 • specjalistów ds. controllingu;
 • osób planujących rozwój kariery – awans na stanowiska menedżerskie;
 • wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest poznanie idei oraz zasad sporządzania i wykorzystywania w praktyce zbilansowanej karty wyników (Balanced Scorecard).

 

Niezależnie od przekazywanej wiedzy teoretycznej, mocno akcentowane są praktyczne aspekty stosowania tego instrumentu.

 

Szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnego wdrożenia omawianego narzędzia (na różnych poziomach zarządzania), jak również na prawidłowe wykorzystywanie go w codziennej praktyce biznesowej, tak by przynosił on jak największe korzyści dla firmy.

 

Uczestnicy będą mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na praktycznych przykładach.

 

Oczywiście, każdy uczestnik będzie miał możliwość zadawania własnych pytań.

 

Istotne są również materiały, które otrzymają Państwo podczas szkolenia.


Korzyści ze szkolenia:

 • nabycie praktycznych umiejętności związanych z tematyką szkolenia;
 • zweryfikowanie i uporządkowanie wiedzy w zakresie tematyki szkolenia (pełny zakres wiedzy teoretycznej);
 • projektowanie praktycznych rozwiązań dla rzeczywistych przypadków;
 • bieżąca możliwość konsultowania wątpliwości z prowadzącym szkolenie;
 • wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia;
 • uzyskanie materiałów szkoleniowych, które pozwolą w dowolnym momencie na powtórzenie materiału i odświeżenie pozyskanych wiadomości oraz umiejętności.

Czas trwania szkolenia: 8 godzin.


Miejsce przeprowadzenia szkolenia: Państwa Firma (szkolenie zamknięte).


Cena szkolenia: 2.000 złotych netto (niezależnie od liczby uczestników).


Certyfikat: Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują CERTYFIKAT jego ukończenia.


Zamów szkolenie już dzisiaj! Skontaktuj się z nami: nr telefonu 792 655 477, e-mail: kontakt@pawelpawlak.biz

Czytaj więcej

Skuteczne zarządzanie zmianą

Zarządzanie zmianą nie jest wbrew pozorom łatwym zadaniem. Ze zmianami stykamy się codziennie, niektóre z nich są jednak na tyle istotne, że wymagają odpowiedniego podejścia, tak by osiągnąć zamierzone efekty. Należy także pamiętać o tym, że niemal każda zmiana wywołuje opór, z którym jednak umiejętnie można sobie poradzić.

Zobacz ulotkę Pobierz ulotkę

Program szkolenia:

 1. Omówienie rodzajów zmian (zdefiniujemy 20 rodzajów zmian).
 2. Zdefiniowanie zarządzanie zmianą, omówienie jego istoty oraz celów.
 3. Zasady skutecznego zarządzania zmianami (podzielone na fazy i poszczególne etapy zmiany):
 • faza 1: podjęcie decyzji o konieczności dokonania zmiany;
 • faza 2: planowanie zmiany;
 • faza 3: wdrożenie zmiany;
 • faza 4: umacnianie zmian i przygotowywanie gruntu pod nowe zmiany.

Każda faza składa się z kilku istotnych etapów (od 4 do 8) – zasad skutecznego zarządzania zmianą, które zostaną szczegółowo omówione.

 1. Następnie, wspólnie z uczestnikami szkolenia opracujemy etapy wprowadzenia zmian dla rzeczywistych sytuacji, które miały miejsce lub dopiero będą miały miejsce w danym przedsiębiorstwie.
 2. Zdefiniowanie reengineeringu w przedsiębiorstwie.
 3. Omówienie filozofii biznesowej o nazwie Kaizen, czyli niekończącego się poszukiwanie doskonałości.
 4. Ostatnim elementem będzie podkreślenie najważniejszych wniosków ze szkolenia.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • członków zarządów spółek prawa handlowego oraz spółek skarbu państwa;
 • menedżerów każdego stopnia;
 • specjalistów w swoich dziedzinach;
 • osób planujących rozwój kariery – awans na stanowiska menedżerskie;
 • wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Cele szkolenia:

Tematem wiodącym szkolenia jest poznanie sposobów skutecznego zarządzania zmianą.

 

Niezależnie od przekazywanej wiedzy teoretycznej, mocno akcentowana jest praktyczna strona stosowania tych zasad.

 

Szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnego i elastycznego wdrożenia omawianych zasad (na różnych poziomach zarządzania), jak również na prawidłowe ich wykorzystywanie w codziennej praktyce biznesowej, tak by przynosiły one jak największe korzyści dla firmy.

 

Uczestnicy będą mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na praktycznych przykładach. Będziemy projektowali praktyczne, konkretne rozwiązania dla danego przedsiębiorstwa, w którym przeprowadzane jest szkolenie.

 

Oczywiście, każdy uczestnik będzie miał możliwość zadawania własnych pytań.

 

Istotne są również materiały, które otrzymają Państwo podczas szkolenia.


Korzyści ze szkolenia:

 • nabycie praktycznych umiejętności związanych z tematyką szkolenia;
 • zweryfikowanie i uporządkowanie wiedzy w zakresie tematyki szkolenia (pełny zakres wiedzy teoretycznej);
 • projektowanie praktycznych rozwiązań dla rzeczywistych przypadków;
 • bieżąca możliwość konsultowania wątpliwości z prowadzącym szkolenie;
 • uzyskanie materiałów szkoleniowych, które pozwolą w dowolnym momencie na powtórzenie materiału i odświeżenie pozyskanych wiadomości oraz umiejętności.

Czas trwania szkolenia: 6-8 godzin.


Miejsce przeprowadzenia szkolenia: Państwa Firma (szkolenie zamknięte).


Cena szkolenia: 2.000 złotych netto (niezależnie od liczby uczestników).


Certyfikat: Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują CERTYFIKAT jego ukończenia.


Zamów szkolenie już dzisiaj! Skontaktuj się z nami: nr telefonu 792 655 477, e-mail: kontakt@pawelpawlak.biz

Czytaj więcej

Nowoczesne narzędzia controllingu i zarządzania, wpierające zarządzanie przedsiębiorstwem

Zobacz ulotkę Pobierz ulotkę

Program szkolenia:

 1. Zostaną omówione następujące narzędzia:
 • prognozowanie kroczące (idea narzędzia, sposoby wdrożenia, praktyczne przykłady);
 • zbilansowana karta wyników – Balanced Scorecard (idea narzędzia, sposoby wdrożenia, praktyczne przykłady) wraz z przeglądem analiz strategicznych oraz mapą strategii;
 • rachunek kosztów działań sterowany czasem – Time-Driven Activity Based Costing (idea narzędzia, sposoby wdrożenia, praktyczne przykłady) wraz ze wskazaniem różnicy względem klasycznego rachunku kosztów działań – Activity Based Costing;
 • benchmarking (idea narzędzia, sposoby wdrożenia, praktyczne przykłady) w ujęciu wewnętrznym oraz zewnętrznym;
 1. Ćwiczenia w zespołach, które ułatwią zrozumienie idei oraz specyfiki poszczególnych instrumentów.
 2. Dyskusja z uczestnikami nad tym, które z tych narzędzi (oraz w jaki sposób) można zaimplementować w ich firmie – projektowanie praktycznych rozwiązań.
 3. Ostatnim elementem będzie podkreślenie najważniejszych wniosków ze szkolenia.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

 • członków zarządów spółek prawa handlowego oraz spółek skarbu państwa;
 • menedżerów każdego stopnia;
 • dyrektorów finansowych;
 • specjalistów ds. controllingu;
 • osób planujących rozwój kariery – awans na stanowiska menedżerskie;
 • wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest poznanie kilku wybranych, nowoczesnych narzędzi controllingu oraz zarządzania, skutecznie wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem w XXI wieku.

 

Niezależnie od przekazywanej wiedzy teoretycznej, mocno akcentowane będą praktyczne strony stosowania tych narzędzi.

 

Szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnego wdrożenia omawianych narzędzi (na różnych poziomach zarządzania), jak również na prawidłowe ich wykorzystywanie w codziennej praktyce biznesowej, tak by przynosiły one jak największe korzyści dla firmy.

 

Uczestnicy będą mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na praktycznych przykładach.

 

Oczywiście, każdy uczestnik będzie miał możliwość zadawania własnych pytań.

 

Istotne są również materiały, które otrzymają Państwo podczas szkolenia.


Korzyści ze szkolenia:

 • nabycie praktycznych umiejętności związanych z tematyką szkolenia;
 • zweryfikowanie i uporządkowanie wiedzy w zakresie tematyki szkolenia (pełny zakres wiedzy teoretycznej);
 • projektowanie praktycznych rozwiązań dla rzeczywistych przypadków;
 • bieżąca możliwość konsultowania wątpliwości z prowadzącym szkolenie;
 • wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia;
 • uzyskanie materiałów szkoleniowych, które pozwolą w dowolnym momencie na powtórzenie materiału i odświeżenie pozyskanych wiadomości oraz umiejętności.

Czas trwania szkolenia: 8 godzin.


Miejsce przeprowadzenia szkolenia: Państwa Firma (szkolenie zamknięte).


Cena szkolenia: 2.000 złotych netto (niezależnie od liczby uczestników).


Certyfikat: Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują CERTYFIKAT jego ukończenia.


Zamów szkolenie już dzisiaj! Skontaktuj się z nami: nr telefonu 792 655 477, e-mail: kontakt@pawelpawlak.biz

Czytaj więcej

Analizy strategiczne oraz właściwe ustalanie KPI

Zobacz ulotkę Pobierz ulotkę

Program szkolenia: 

Zostaną szczegółowo omówione następujące analizy strategiczne:

 1. SWOT;
 2. Pięciu Sił Portera;
 3. SPACE;
 4. Kluczowych Czynników Sukcesu;
 5. macierz BCG;
 6. macierz McKisney’a;
 7. macierz ADL;
 8. Okno produktu/rynku H.I. Ansoffa;
 9. Cykl życia produktu;
 10. Łańcuch wartości.

Po przedstawieniu aspektów teoretycznych związanych z powyższymi analizami, zastanowimy się wspólnie z uczestnikami szkolenia nad tym, które z nich mogą zostać wdrożone w przedsiębiorstwie (na różnych poziomach zarządzania, w różnych działach), gdzie przeprowadzane jest szkolenie. Następnie zaprojektujemy wybrane analizy, tak by było można je efektywnie wdrożyć w firmie.

Kolejną częścią szkolenia będzie omówienie sposobów prawidłowego ustalania KPI, czyli kluczowych wskaźników dokonań. Zostanie omówionych 8 zasad właściwego opracowywania KPI.

Następnie, wraz z uczestnikami szkolenia opracujemy zestawy KPI, które mogą służyć do pomiarów efektów działania firmy na różnych poziomach zarządzania oraz w różnych działach.

Ostatnim elementem będzie podkreślenie najważniejszych wniosków ze szkolenia.


Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • członków zarządów spółek prawa handlowego oraz spółek skarbu państwa;
 • menedżerów każdego stopnia;
 • dyrektorów finansowych;
 • specjalistów ds. controllingu;
 • specjalistów ds. marketingu;
 • specjalistów ds. sprzedaży;
 • osób planujących rozwój kariery – awans na stanowiska menedżerskie;
 • wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest poznanie najważniejszych analiz strategicznych, które powinno sporządzać współcześnie każde przedsiębiorstwo oraz sposobów na właściwe wyznaczanie KPI, czyli kluczowych wskaźników dokonań.

 

Niezależnie od przekazywanej wiedzy teoretycznej, mocno akcentowane są praktyczne aspekty wykonywania analiz oraz ustalania KPI.

 

Szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnego wdrożenia omawianych analiz (na różnych poziomach zarządzania), jak również na prawidłowe wykorzystywanie ich w codziennej praktyce biznesowej, tak by przynosiły one jak największe korzyści dla firmy.

 

Uczestnicy będą mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na praktycznych przykładach.

 

Oczywiście, każdy uczestnik będzie miał możliwość zadawania własnych pytań.

 

Istotne są również materiały, które otrzymają Państwo podczas szkolenia.


Korzyści ze szkolenia:

 • nabycie praktycznych umiejętności związanych z tematyką szkolenia;
 • zweryfikowanie i uporządkowanie wiedzy w zakresie tematyki szkolenia (pełny zakres wiedzy teoretycznej);
 • projektowanie praktycznych rozwiązań dla rzeczywistych przypadków;
 • bieżąca możliwość konsultowania wątpliwości z prowadzącym szkolenie;
 • wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia;
 • uzyskanie materiałów szkoleniowych, które pozwolą w dowolnym momencie na powtórzenie materiału i odświeżenie pozyskanych wiadomości oraz umiejętności.

Czas trwania szkolenia: 8 godzin.


Miejsce przeprowadzenia szkolenia: Państwa Firma (szkolenie zamknięte).


Cena szkolenia: 2.000 złotych netto (niezależnie od liczby uczestników).


Certyfikat: Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują CERTYFIKAT jego ukończenia.


Zamów szkolenie już dzisiaj! Skontaktuj się z nami: nr telefonu 792 655 477, e-mail: kontakt@pawelpawlak.biz

Czytaj więcej