Posty z tagiem "zarządzanie projektami"


Jak skutecznie zarządzać projektami?

Istnieje wiele metodyk zarządzania projektami. Stanowią one zbiór pewnych wytycznych, kroków postępowania, zasad sporządzania dokumentacji etc. Umiejętne dobranie metodyki do danego projektu i konsekwentne realizowanie go zgodnie z przyjętymi zasadami pomaga w jego skutecznym przeprowadzeniu. Zauważyć jednak trzeba, że w zdecydowanej większości przedsiębiorstw w Polsce nie są stosowane żadne metodyki do zarządzania projektami. Zarządzanie projektami opierane jest na doświadczeniu oraz na intuicji menedżerów. Pojawia się oczywiście pytanie: czy można skutecznie zarządzać projektami, nie opierając się na sprawdzonych metodykach? Według mnie – można. Warto jednak zastosować pewne zasady, które to zarządzanie ułatwią i pomogą doprowadzić projekt do szczęśliwego końca.

Zobacz ulotkę Pobierz ulotkę

Program szkolenia:

Na początku omówione zostaną podstawowe definicje: projektu, metodyki, zarządzania projektami itp.

Następnie przejdziemy do omówienia różnych podejść do zarządzania projektami:

 1. PMI (PMBOK® Guide);
 2. IPMA (NCB – National Competence Baseline);
 3. PRINCE2;
 4. Zwinne metodyki zarządzania projektami;
 5. Metoda ścieżki krytycznej.

Następna część szkolenia to zasady skutecznego zarządzania projektami:

 1. Wprowadzenie – etapy realizacji projektu (cykl życia projektu);
 2. Określanie celu projektu oraz kryteriów sukcesu projektu;
 3. Planowanie projektu (ogólne, szczegółowe, przydzielanie odpowiedzialności, planowanie zasobów – usuwanie konfliktów);
 4. Wykresy Gantta (tworzenie, interpretacja, efektywne wykorzystywanie);
 5. Omówienie darmowego narzędzia do opracowywania wykresów Gantta;
 6. Wykresy PERT (tworzenie, interpretacja, efektywne wykorzystywanie);
 7. Dbanie o plan projektu w trakcie jego realizacji oraz kontrola przebiegu procesu;
 8. Celebracja sukcesów;
 9. Właściwa komunikacja projektowa;
 10. Analiza „poprojektowa”.

Ostatnim elementem będzie podkreślenie najważniejszych wniosków ze szkolenia.


Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • członków zarządów spółek prawa handlowego oraz spółek skarbu państwa;
 • menedżerów każdego stopnia;
 • specjalistów w swoich dziedzinach;
 • osób planujących rozwój kariery – awans na stanowiska menedżerskie;
 • wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Cele szkolenia:

Tematem wiodącym szkolenia jest poznanie sposobów skutecznego zarządzania projektami.

 

Niezależnie od przekazywanej wiedzy teoretycznej, mocno akcentowana jest praktyczna strona stosowania tych zasad.

 

Szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnego i elastycznego wdrożenia omawianych zasad (na różnych poziomach zarządzania), jak również na prawidłowe ich wykorzystywanie w codziennej praktyce biznesowej, tak by przynosiły one jak największe korzyści dla firmy.

 

Uczestnicy będą mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na wielu praktycznych przykładach. Będziemy projektowali praktyczne, konkretne rozwiązania dla danego przedsiębiorstwa, w którym przeprowadzane jest szkolenie.

 

Oczywiście, każdy uczestnik będzie miał możliwość zadawania własnych pytań.

 

Istotne są również materiały, które otrzymają Państwo podczas szkolenia.


Korzyści ze szkolenia:

 • nabycie praktycznych umiejętności związanych z tematyką szkolenia;
 • zweryfikowanie i uporządkowanie wiedzy w zakresie tematyki szkolenia (pełny zakres wiedzy teoretycznej);
 • projektowanie praktycznych rozwiązań dla rzeczywistych przypadków;
 • bieżąca możliwość konsultowania wątpliwości z prowadzącym szkolenie;
 • uzyskanie materiałów szkoleniowych, które pozwolą w dowolnym momencie na powtórzenie materiału i odświeżenie pozyskanych wiadomości oraz umiejętności.

Czas trwania szkolenia: 8 godzin.


Miejsce przeprowadzenia szkolenia: Państwa Firma (szkolenie zamknięte).


Cena szkolenia: 2.000 złotych netto (niezależnie od liczby uczestników).


Certyfikat: Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują CERTYFIKAT jego ukończenia.


Zamów szkolenie już dzisiaj! Skontaktuj się z nami: nr telefonu 792 655 477, e-mail: kontakt@pawelpawlak.biz

Czytaj więcej

Istnieje wiele metodyk zarządzania projektami. Stanowią one zbiór pewnych wytycznych, kroków postępowania, zasad sporządzania dokumentacji etc. Umiejętne dobranie metodyki do danego projektu i konsekwentne realizowanie go zgodnie z przyjętymi zasadami pomaga w jego skutecznym przeprowadzeniu. Zauważyć jednak trzeba, że w Polsce w zdecydowanej większości przedsiębiorstw nie są stosowane żadne metodyki do zarządzania projektami. Zarządzanie projektami opierane jest na doświadczeniu oraz na intuicji menedżerów. Pojawia się oczywiście pytanie: czy można skutecznie zarządzać projektami, nie opierając się na sprawdzonych metodykach? Według mnie – można. Warto jednak zastosować pewne zasady, które to zarządzanie ułatwią i pomogą doprowadzić projekt do szczęśliwego końca.

Czytaj więcej