Posty z tagiem "zarządzanie zespołami"


4. Zespoły Organizuj płynną sieć odpowiedzialnych zespołów, nie twórz zespołów wokół scentralizowanych funkcji   Jest to zasada, którą niewątpliwie bardzo trudno opisać w kilku zdaniach. Żeby dobrze ją zrozumieć należy „poczuć” ducha koncepcji Beoynd Budgeting. Niemniej jednak spróbuję przedstawić ją w możliwie jasny sposób. Sformułowanie „nie twórz zespołów wokół scentralizowanych funkcji” oznacza m.in. oczywiście rezygnację z...

Czytaj więcej

5. Zaufanie Pozwól zespołom regulować ich funkcjonowanie, nie steruj nimi nadmiernie   Zaufanie jest jednym z najczęściej używanych słów w opracowaniach tworzonych przez entuzjastów koncepcji Beyond Budgeting. Zaufanie do zespołów, zaufanie do ludzi. Uważają oni, że pokładanie zaufania w ludziach i przekładanie tego w czyny, tzn. doprowadzenie do faktycznej decentralizacji jest najskuteczniejszą drogą do uzyskania jak największego...

Czytaj więcej

6. Odpowiedzialność Oprzyj odpowiedzialność na kryteriach holistycznych oraz na wzajemnych porównaniach, a nie na relacjach hierarchicznych   Zacznijmy może od odpowiedzialności opartej na kryteriach holistycznych. Zarządzanie przez budżety koncentruje się przede wszystkim na analizie odchyleń poszczególnych kategorii kosztów oraz przychodów. Na początku okresu budżetowego przyjmowane są docelowe wartości tych wszystkich istotnych dla...

Czytaj więcej

7. Cele Zachęcaj zespoły do stawiania sobie ambitnych celów, nie zmieniaj celów w kontrakty do wypełnienia   Jest to niezwykle interesująca zasada, a jednocześnie bardzo trudna do wdrożenia. Mówi ona bowiem o tym, że cele zespołów mają nie być jednocześnie ich kontraktami do wypełnienia. W klasycznym zarządzaniu opartym na budżetach, stanowią one swego rodzaju umowę między danym działem a np. zarządem. Kontrakt ten stwierdza, że z...

Czytaj więcej