Posty z tagiem "zarządzanie zespołami"


4. Zespoły Organizuj płynną sieć odpowiedzialnych zespołów, nie twórz zespołów wokół scentralizowanych funkcji

Jest to zasada, którą niewątpliwie bardzo trudno opisać w kilku zdaniach. Żeby dobrze ją zrozumieć należy „poczuć” ducha koncepcji Beoynd Budgeting. Niemniej jednak spróbuję przedstawić ją w możliwie jasny sposób.

Czytaj więcej
5. Zaufanie Pozwól zespołom regulować ich funkcjonowanie, nie steruj nimi nadmiernie

Zaufanie jest jednym z najczęściej używanych słów w opracowaniach tworzonych przez entuzjastów koncepcji Beyond Budgeting. Zaufanie do zespołów, zaufanie do ludzi.

Czytaj więcej
6. Odpowiedzialność Oprzyj odpowiedzialność na kryteriach holistycznych oraz na wzajemnych porównaniach, a nie na relacjach hierarchicznych

Zacznijmy może od odpowiedzialności opartej na kryteriach holistycznych. Zarządzanie przez budżety koncentruje się przede wszystkim na analizie odchyleń poszczególnych kategorii kosztów oraz przychodów. Na początku okresu budżetowego przyjmowane są docelowe wartości tych wszystkich istotnych dla danego ośrodka odpowiedzialności kategorii. Czasem określane są także dopuszczalne odchylenia wartości tych kategorii, które nie będą powodowały żadnych negatywnych konsekwencji. Na koniec okresu budżetowego (zazwyczaj niestety dopiero po roku) przeprowadzana jest analiza odchyleń. Czyli porównuje się faktyczne koszty i/lub przychody do tych, które zostały wcześniej założone. Każdy koszt oraz przychód rozpatrywany jest często osobno. Jeśli nie mieści się on w przyjętym limicie – należy się z tego wytłumaczyć, możliwe też są inne przyjęte w danym przedsiębiorstwie konsekwencje.

Czytaj więcej
7. Cele Zachęcaj zespoły do stawiania sobie ambitnych celów, nie zmieniaj celów w kontrakty do wypełnienia

Jest to niezwykle interesująca zasada, a jednocześnie bardzo trudna do wdrożenia. Mówi ona bowiem o tym, że cele zespołów mają nie być jednocześnie ich kontraktami do wypełnienia. W klasycznym zarządzaniu opartym na budżetach, stanowią one swego rodzaju umowę między danym działem a np. zarządem. Kontrakt ten stwierdza, że z wykorzystaniem zasobów, zapisanych w budżecie, a które pozostają do dyspozycji danego działu – zostanie wykonana pewna praca. Jeżeli polega ona na wypracowaniu przychodu, będzie on również w tym planie finansowym zapisany.

Czytaj więcej